Huisregels voor de bewoners van het

seniorencomplex 't Swafert

 

De regels zijn opgesteld na overleg tussen bestuur bewonersvereniging 't Swafert en Welbions. De regels zijn er zodat elke bewoner van 't Swafert op de hoogte is van wat zijn rechten en plichten zijn.

We proberen op deze manier voor iedereen het verblijf op 't Swafert zo plezierig mogelijk te maken én te houden!

 Enkele feiten rondom seniorencomplex 't Swafert:

 • De eigenaar van het seniorencomplex 't Swafert is Vesteda Management B.V. Zij zijn verantwoordelijk voor het algemeen beleid van 't Swafert.
 • Welbions is in samenwerking met de huismeester verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van 't Swafert.
 • Wanneer u klachten of opmerkingen heeft kunt u terecht bij de huismeester. U kunt hem bereiken tussen 11.00 uur en 11.30 uur in zijn kantoor ('t Swafert 65), of telefonisch tel. 074­2911547.
 • Bij afwezigheid van de huismeester kunt u uw klacht of opmerking inspreken op zijn antwoordapparaat. Wanneer u uw naam, huisnummer en telefoonnummer achterlaat op het antwoordapparaat, neemt hij zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • Een klacht of opmerking kunt u ook op een briefje schrijven, welke u kunt deponeren in één van de rode brievenbussen die in alle liftkernen aanwezig zijn.
 • Voor problemen in de avonduren en de weekender, is er een wie-wat-waar-kaart aanwezig in uw meterkast waarop nummers vermeld staan die u kunt bellen. Deze nummers zijn alleen bedoeld voor situaties die om direct ingrijpen vragen (ernstige lekkages, defecte verwarming e. d.)


De huurbetaling en andere financiëlle zaken:

 • U betaalt géén waarborgsom voor uw woning.
 • De huur dient u over te maken voor de 1e van de maan
 • Bewoners zijn automatisch lid van Bewonersvereniging 't Swafert.
 • Huuropzegging: Wanneer u de huur wilt opzeggen, dient dit schriftelijk te gebeuren voor de eerste van de maand bij Welbions, met in achtneming van één maand opzegtermijn.

       Een voorbeeld:

 • U zegt de huur 2 januari op.
 • Omdat de huuropzegging pas de 1e dag van de volgende maand ingaat, is de huuropzegging pas de 1e februari van kracht.
 • Welbions hanteert één maand opzegtermijn, dus de datum dat u geen huur meer hoeft te betalen, is 1 maart.


Waar dient u op te letter:

Parkeren

 • Het is niet toegestaan auto's te parkeren op de pleinen, anders dan in de daarvoor bestemde vakken.
 • Het is uitdrukkelijk verboden te parkeren voor de ingang van de kernen (i.v.m. ambulance, brandweer etc.)

Afval

 • U dient uw afval in gesloten zakken te deponeren in de daarvoor bestemde vuilcontainer. Het is dus niet toegestaan onverpakt huisafval in de container te deponeren i.v.m. stankoverlast. Voor grof vuil kunt u voor advies de huismeester bellen, tel. 074 – 2911547.

Kernen

 • Het is niet toegestaan om fietsen, bromfietsen of snorfietsen te plaatsen in de kernen. Deze dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde rekken.
 • Het is niet toegestaan om reclame of andere post achter te laten in de kernen. Wilt u geen reclame meer ontvangen, dan kunt u aan de huismeester vragen of hij een sticker (gratis) op uw brievenbus plakt, zodat u geen reclamedrukwerk meer ontvangt.

Fietsen

 • Mocht u meer dan één fiets hebben, vraag dan aan de huismeester om een plaatsje in de kelder i.v.m. ruimtetekort.
 • Het is belangrijk dat u de kerndeur voor de fietsen goed afsluit en uw fiets op slot doet, om inbraak en diefstal te voorkomen.

Balkons

 • Het is niet toegestaan om voorwerpen (plantenbakken, vogelhuisjes, wasrekken e.d.) aan de balkons te hangen.
 • Het is niet toegestaan om matten, kleding e.d. uit te kloppen op de balkons i.v.m. overlast voor medebewoners. Dit is wel toegestaan aan de galerijkant.
 • Het is wel toegestaan om grastapijt te plaatsen op het balkon, mits het tapijt ruim verwijderd is van het afvoerputje i.v.m. wateroverlast.

Buitenmuren

 • Het is niet toegestaan om fietsen te plaatsen tegen de buitenmuren. Deze dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken.
 • Het is niet toegestaan om te boren, te schroeven of om spijkers te slaan in de buitenmuren om daarmee voorwerpen op te hangen.
 • Het is niet toegestaan om voorwerpen op te hangen tegen de buitenmuren.

Dieren voeren

 • Het is niet toegestaan etenswaren (brood e.d.) naar buiten te gooien, i.v.m. overlast van duiven, muizen, ratten e.d.. (Dit geldt zeker voor de bewoners die dicht bij de vijver wonen!).

Honden

 • Het is alleen toegestaan om honden uit te laten op de daarvoor bestemde terreinen.
 • Mocht uw hond onverhoopt toch een ongelukje hebben in de kernen of galerijen, dan dient u dit snel op te ruimen. (Urine veroorzaakt vlekken die niet meer te verwijderen zijn!)
 • Uw hond dient ten allen tijden aangelijnd te zijn om te voorkomen dat deze in zijn enthousiasme tegen iemand aanspringt, waardoor betreffende persoon mogelijk ten val komt.
 • Bij overlijden van uw hond c.q. ander huisdier is het niet toegestaan om een hond c.q. huisdier weer te nemen.

Gazons

 • Het is niet toegestaan over de gazons te lopen of te fietsen. Er dient gewandeld en gefietst te worden over de daarvoor bestemde paden.

Geluidoverlast

 • Stel uw tv en/of radio zo af, dat uw buren hiervan geen hinder ondervinden.

Schotelantennes

 • Schotelantennes mogen niet bevestigd worden aan het gebouw. Toestemming zal alleen gegeven worden indien u de schotel plaatst, los op het balkon door middel van een zware voet. Voor de goede orde, de schotel moet binnen de balkon hekken blijven.

 

Wij vertrouwen erop dat u deze regels in acht neemt. Laten we ons samen inspannen om ’t Swafert een mooie leefgemeenschap te houden!